Experthr Management

Externalizare servicii resurse umane, administrare, salarizare, recrutare si de consultanta in HR

Logo ExpertHR

Oferta personalizata

Pentru a beneficia de oferta noastra, va rugam sa ne trimiteti un mesaj cu serviciile selectate, din lista de mai jos:

Colectarea, arhivarea, actualizarea documentelor de personal
Administrarea si actualizarea dosarului de personal
Intocmirea si eliberarea documentelor de personal, salarizare solicitate de angajat (contractul de munca, adeverinta de vechime, alte tipuri de adeverinte etc.)
Inregistrarea modificarilor contractuale in aplicatia REGES

Intocmirea de raportari lunare catre management
Gestionarea relatiei cu autoritatile din domeniul relatiilor de munca
Elaborarea analizelor si a rapoartelor asupra capitalului uman (situatii statistice legate de forta de munca)
Intocmirea pontajelor pe baza informatiilor furnizate de Beneficiar referitor la fiecare angajat in parte
Pregatirea statului de plata
Calculul contributiilor si impozitelor salariale
Pregatirea fluturasilor de salarii
Intocmirea si depunerea declaratiei D112
Intocmirea fiselor fiscale aferente perioadei pentru care s-a efectuat calculul salarial
Asistenta pe probleme de salarizare in timpul controalelor efectuate de autoritatile abilitate
Integrarea unor proceduri de angajare specifice organizatiei
Solutii legislative din domeniul relatiilor de munca
Derularea corecta a procedurii de sanctionare disciplinara, de concediere individuala sau colectiva
Analiza postului si stabilirea specificatiilor de post in vederea intocmirii fisei postului si a unei remunerari corecte
Asistenta in redactarea regulamentului de ordine interioara, contractului colectiv de munca
Aspecte fiscale si practice privind salarizarea angajatilor

    Leave a Comment