Experthr Management

Externalizare servicii resurse umane, administrare, salarizare, recrutare si de consultanta in HR

Logo ExpertHR

Noi modificari la REVISAL -HG 905/2017

Transmiterea in REVISAL a principalelor modificari care intervin la contractul individual de munca, incepand cu luna Ianuarie 2018:

  • inregistrarea contractului individual de munca cu cel putin 1 zi anterioara datei de incepere a activitatii

 

  • suspendarea contractului de munca se transmite cel tarziu în ziua anterioară datei suspendarii/datei încetarii suspendării, cu excepția situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii

 

  • modificarea salariului de baza lunara brut în termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificării, incepand cu 01 Aprilie 2018

 

  • incetarea se transmite cel tarziu la data încetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, în conditiile legii, incetarea contractului individual de munca

 

Leave a Comment