Experthr Management

Externalizare servicii resurse umane, administrare, salarizare, recrutare si de consultanta in HR

Logo ExpertHR

Consultanta

consultanta resurse umane

Specialistul Experthr ofera consultanta resurse umane prin solutii corecte la problemele tale particulare. Oferim consultanta in diferite aspecte ale activitatii de resurse umane, consultanta in mobilitatea personalului straini, in relatia cu Oficiul pentru Imigrari, clarificarea statutului cetateanului strain angajat sau detasat.

Acordam consultanta resurse umane pentru:

Integrarea unor proceduri de angajare specifice organizatiei

Solutii legislative din domeniul relatiilor de munca

• Configurarea structurii organizationale (organigrama)

Derularea corecta a procedurilor de sanctionare disciplinara, de concediere individuala sau colectiva

• Asistenta in elaborarea sistemului de evaluare a performantelor

Design-ul postului

√ profilul postului

√ profilul candidatului

√ fisa postului

√ fisa de obiective pe post

√ indicatori de performanta

asistenta in redactarea regulamentului intern, contractului colectiv de munca, dupa caz

aspecte fiscale si practice privind salarizarea angajatilor

• Consultanta in elaborarea documentatiei necesara cetatenilor straini UE sau state Terte in relatia cu Oficiul pentru Imigrari

Leave a Comment